Anastasija – Rane

March 25, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=MsLSDaiX6mY

Jovana Nikolic – Nedostajes

September 29, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=tSn6qE1wkG4

Tropico Band – Samo idi

May 28, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=A3hfErUzjdg

Vuk Mob feat Cobi – Heineken

May 28, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=lo3EWioj1ho

Marija Šerifovic – 11

November 13, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=5e35I07VT3E